SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mehmet Ozan UYAN

NO Makale Adı
1364203330 MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ İLE BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖZET
Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’na 2000 ve 2001 yılında giren öğrencilerin Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersi ile bu dersin devamı niteliğindeki Armoni-Kontrpuan-Eşlikleme Dersi notlarıyla Bireysel Çalgı Eğitimi Dersi notlarına korelasyon analizi uygulanmıştır. Uygulanan analiz sonucunda bu alanlar arasındaki ilişkilerin yönleri, düzeyleri ve ne derece anlamlı oldukları saptanmıştır. Bu bulgular yardımıyla, müzik teorisi ve işitmedeki başarıyla çalgı alanındaki başarı arasındaki ilişki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta, alanlar arsında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Müzik teorisi, İşitme Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Korelasyon