SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Bahar 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hayrettin Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU

NO Makale Adı
1363449270 N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI DERSİ ÇALIŞMA DURUMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin, bireysel çalgı dersine ilişkin genel çalışma durumlarını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Araştırmadaki veriler kaynak tarama ve anket yöntemiyle elde edilerek durum tespiti yapılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak çizelgeler hazırlanmış, elde edilen bulguların istatiksel analizi yapılarak “yüzde ve frekans” hesaplamaları yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerinin bireysel çalgılarına genel çalışma durumları hakkındaki görüşleri tespit edilerek alana yarar sağlayacağı düşünülen öneriler getirilmiştir.